VCRO

Over de VCRO

De VCRO bestaat uit deelnemers die betrokken zijn bij de Reformatorische Omroep (RO). VCRO-deelnemers willen met de vriendenclub de missie van de RO een warm hart toedragen, zodat het vertrouwde geluid blijft klinken in Nederland en daarbuiten. Daarnaast biedt het netwerk gelegenheid om andere christelijke ondernemers te ontmoeten en met elkaar een hechte community te vormen!

Bestuur VCRO

Het bestuur van de VCRO bestaat uit onderstaande drie leden. Het bestuur heeft als hartelijke wens dat het werk van de VCRO bijdraagt aan de RO-programma’s die principieel en Bijbels verantwoord zijn.

  • Voorzitter – W.J. (Ed) Rijneveld
  • Secretaris – Vacant
  • Penningmeester – T. (Teus) Schreurs. Directeur Spatha Advies, administratieve dienstverlening, advies en organisatie te Vinkeveen

Team

Peter Boele & Gert-Jan Verweij zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken voor de VCRO. Peter Boele kunt u benaderen voor de programma’s en Gert-Jan voor het adverteren, deelnemerschap of andere zaken rondom de vriendenclub.

Administratie
Heidy Rijneveld

Events
Johanna Winkel
Mariska van Eijk

Over de RO

De RO is het vertrouwde geluid voor gereformeerde gezindte. We willen God eren en anderen inspireren, aanmoedigen en opbouwen met onze programma’s op de radio en op beeld. In alles is de Bijbel als uitgangspunt.

Stichting Reformatorische Omroep is een organisatie zonder winstoogmerk.
Bekijk ons actuele aanbod aan programma’s op onze website.

Algemene voorwaarden

Bij de BCRO gelden enkele huisregels rondom het deelnemerschap.

Klik op VCRO Algemene Voorwaarden (PDF) om deze te downloaden.